Polymerinstitutet ger snabbare vägar till framtidens material och arbetssätt

Ett oberoende institut för material och tillverkningsprocesser
för att stärka polymera materials ställning.

POIN.SE

Välkommen till Polymertekniska Institutet!

Polymertekniska Institutet AB erbjuder ett test- och kompetenscenter inom polymera material och polymerteknik med en projektorienterad organisation samt ett antal tekniskt kompetenta projektledare. Fysiskt finns vi i Jönköpings län, men har Norden som upptagningsområde.

Polymerinstitutet erbjuder:

Utvärdering av polymera material och utveckling av processer, verktyg, simulering och automation, för att uppnå bättre livscykler

Tillverkning av provobjekt (t ex provplattor, provstavar) åt materialtillverkare,underleverantörer, återvinnare samt slutförbrukare

Provkörning i kundspecifika fomverktyg

Minskad risk vid utveckling och implementering av nya metoder, processer eller material

Minskade utvecklingskostnader

Minskat beroende av befintliga produktionslinjer i senare delen av produkt-/processutveklingen

Ett provningscentra med formsprutor i Värnamo, Jönköpings län från januari 2022

Utvecklings- och testcenter

RESEARCH

KONTOR

Polymertekniska Institutet Sverige AB
Lundbyvägen 11
331 53  Värnamo

JOAKIM WIEDESHEIM

Tel. 070-942 39 93