Samarbetspartners till
Polymerinstitutet

Våra samarbetspartners är våra möjliggörare. Företag, organisationer, myndigheter, lärosäten som alla ser vikten av att bidra till utveckling, tekniska lösningar och hållbarhet inom området plast och polymerer och dess tillämpningar.

POIN.SE

Finansiering av Polymertekniska Insitutets verksamhet

Verksamheten finansieras genom en startkostnad samt en kostnad per uppdrag. Uppdrag kan också finansieras genom så kallade projektfinansiering av medverkande företag samt via extern finansiering från såväl privat som offentlig aktör.

Följande aktörer är hittills knutna till verksamheten:

Ytterligare extern teknisk expertis är knuten till verksamheten

Våra olika aktörer som är knutna till verksamheten som samarbetspartners kan ha olika roller –de kan fungera som uppdragsgivare i utvecklingsprojekt, men också vara delaktiga i andra projekt med specialkunskaper eller som referens.

Vårt stora nätverk i branschen och med olika lärosäten gör att vi kan sätta samman unika grupper med olika kompetenser och erfarenheter, beroende på uppdragets art. Tänk ”dream team”.

Vill du bli en samarbetspartner eller har du ett projekt?

Tveka inte att höra av er till oss om ni behöver hjälp – vill bidra – kanske medverka – eller är intresserad av verksamheten!

Ett dotterbolag till Polymercentrum 

Polymertekniska Institutet är ett dotterbolag till Polymercentrum som är Sveriges ledande utbildare för polymerbranschen, dess leverantörer och kunder. Polymercentrum erbjuder yrkesutbildningar i egen regi och samarbetar med bland annat Campus Värnamo och Jönköping University för högre utbildningar. Polymercentrum erbjuder ett sort kursutbud för yrkesverksamma – i plastbranschen eller dess kunder.

KONTOR

Polymertekniska Institutet Sverige AB
Lundbyvägen 11
331 53  Värnamo

JOAKIM WIEDESHEIM

Tel. 070-942 39 93