Polymerinstitutet uppdrag och tjänster

Vårt erbjudande omfattar en stor bredd inom det polymera området. Det kan handla om provkörning av verktyg, provkörning av material, rådgivning och konsulttjänster inom såväl konstruktion och material som val av metoder. Vi är också en aktör inom olika utvecklingsprojekt, där såväl slutkund som producent kan vara initiativtagare.

POIN.SE

Exempel på uppdrag och tjänster

Provkörning av verktyg eller

produktion av förserie

Polymertekniska Institutet kan bistå med exempelvis provkörning av nya verktyg eller produktion av förserier åt  formsprutningsföretag eller verktygstillverkare. Kanske har man själv inte kapaciteten eller ledig tid i sin egen produktion.

Konsultation, provkörning och tester av nya eller alternativa material

På uppdrag av såväl materialleverantörer, formsprutningsföretag eller slutkund kan vi erbjuda olika tjänster kopplade till material. Utvecklingen med nya material, baserade på återvunnen plast eller biomaterial går snabbt. Likaså kommer nya fiberförstärkta material där man ersätter exempelvis glasfiber med naturfiber. Hos oss finns möjlighet till konsultation, tester och provkörning av material i ”skarpt läge”. 

Utvecklingsprojekt inom polymerbranschen – material, teknik, metoder…

Polymertekniska Institutet kan med bredden av expertis sätta samman ett specifikt team eller hitta rätt projektledare för ditt uppdrag – där vi kopplar på såväl interna som externa aktörer. 

Utbildning inom plast och polymerer

Genom vårt moderbolag Polymercentrum erbjuder vi utbildningar, kurser och föreläsingar inom området plast och polymerer – allt från grundläggande kunskaper till specialiserad spjutspets. Vi erbjuder också skräddarsydda kurser och utbildningsdagar för företag och organisationer. Läs med på Polymercentrums webbsida.

KONTOR

Polymertekniska Institutet Sverige AB
Lundbyvägen 11
331 53  Värnamo

JOAKIM WIEDESHEIM

Tel. 070-942 39 93